• de
  • en
  • tr
Baubergerstraße 16, 80992 München Get Directions Call Today: 089-37418516

Logopädie in Moosach

Menu

Çocuklarda

Miyofonksiyonel Bozukluklar

Bu Bozukluklarda yutkunma süreci değişime uğramaktadır. Dil yutkunma sürecinde fizyoluzik yukunmada olduğu gibi damağın üst kısmına baskı uykulamak yerine çoğunlukla dişlere doğru baskı uygulamaktadır. Bunun sebebi çoğu zaman dil ve ağız kaslarının zayıflığıdır ve yanlış öğrenilmiş yutkunma refleksidir.

Geç konuşma bozuklukları

Bu bozukluklarda dil edinim süreci gecikmeli ve /veya kişinin gelişim yaşına nazaran farklı oluşur. Çoğunlukla  telaffuz, kelime dağarcığı, dilbilgisi ve dili anlama konularızla ilgili sorunlardan bir veya daha fazlası görülmektedir. Geç konuşma bozukluğu 2 yaş gibi erken bir yaşta kendini göstermektedir. Sıklıkla iletişim davranışlarının yanısıra oyun davranışılarında da bu durum gözlenmektedir

Telaffuz sorunları

Telaffuz sorunlarında bir veya daha fazla harf hatalı oluşturulur, bir başka harf ile değiştirilir veya telaffuz edilir. Sık olarak bu bağlamda tarif için artiklüasyon bozuklukları,fonolojik ve fonetik bozukluklar veya dislali (dyslalie) kullanılır.

Merkezi duysal Algılama ve işleme bozuklukları

Bu bozukluğa sahip çocuklar kulaklarında fizyolojik olarak herhangibi bir probleme sahip olmasalarda duyduklarını yaşıtlarına nazaran işleyememektedirler. Buna örnek vermek gerekirse duydukları benzer sesli harfleri birbirlerinden ayıramamaktadırlar veya kısa bir duysal algılama aralığına sahiptirler, yani duydukları enformasyonları sadece kısıtlı olarak algılayabilmektedirler.

Çocuktaki ses bozuklukları

Çocuklardaki ses bozukluları kuralda yanlış ses kullanımından dolayı meydana gelmektedir, bu da ses tellerinde organik deişikliklere yol açmaktadır. örneğin yüksek sesle konuşma/bağırma. Bunun sonucu olarak da ses kart, kısık baskılanmış veya çatallı çıkabilir.

Burunsal konuşma (rinofoni)

Bu bozukluk ses tınısının ve ses tonunun burun bölgesindeki(dudak çene damak ayrığı)bölgenin, organik deiğişikliklere uğramasıyla veya da yumuşak damağın foksiyon bozukluğundan meydana gelmektedir.

Kekemelik

Kekemelikte harfler heceler ya da kelimeler istek dışı tekrarlanır. Sesli harflar uzatılarak söylenir ve / veya kelimeler konuşurken bloke olur. Kekemeliğin dereceleri genelde duruma bağlıdır ve çoğunlukla kişi duygusal bir baskı altında olduğunda ortaya çıkar.

Farfaralık

Farfaralık çoğunlukla hızlı ve  aceleci konuşma olarak tanımlanmaktadır. Konuşma çoğunlukla açık değildir ve dinleyiciler için zor anlaşılır durumdadır Heceler ya konuşulmadan bırakılmakta ya da başka hecelerle birleştirilmektedir. Tekrarlandığında kekemeliğe benzer bir bozukluğada yaklaşmaktadır. Bu bozukluğa sahip kişiler bu konuşma bozukluğuna sahip olduklarının farkında değillerdir.