• de
  • en
  • tr
Baubergerstraße 16, 80992 München Get Directions Call Today: 089-37418516

Logopädie in Moosach

Menu

Yetişkinlerde

Ses bozuklukları (disfoni)

Ses bozuklukları sesin yanlış kullanılmasıya (foksiyonel ses boukluğu) veya organik bir nedenden(örneğin gırtlak ameliyatında dolayı ya da gırtlakta oluşan bir tümör nedeniyle) dolayı ortaya çıkmaktadır Ses kalın, kısık, baskılı sessiz çatallı veya hırlayarak çıkabilir. Diğer semptomlar ise hızlı ses yorulması ve sürekli geniz temizleme amaçlı kısa öksürüktür.

Telaffuz bozuklukları (dislali. Artikülasyon bozuklukları)

Bir veya birden daha fazla sesli harf yanlış öğrenilmiş olan dil hareketleri  (örenğin peltek konuşma) veya ağız boşluğunun organik değişiklikleri(dudak-çene damak yarığı) nedeniyle doğru konuşulmamaktadır.

Kekemelik

Kekemelikte harfler heceler ya da kelimeler istek dışı tekrarlanır. Sesli harflar uzatılarak söylenir ve / veya kelimeler konuşurken bloke olur. Kekemeliğin dereceleri genelde duruma bağlıdır ve çoğunlukla kişi duygusal bir baskı altında olduğunda ortaya çıkar.

Farfaralık

Farfaralık çoğunlukla hızlı ve  aceleci konuşma olarak tanımlanmaktadır. Konuşma çoğunlukla açık değildir ve dinleyiciler için zor anlaşılır durumdadır Heceler ya konuşulmadan bırakılmakta ya da başka hecelerle birleştirilmektedir. Tekrarlandığında kekemeliğe benzer bir bozukluğada yaklaşmaktadır. Bu bozukluğa sahip kişiler bu konuşma bozukluğuna sahip olduklarının farkında değillerdir.

Beyinsel zararlar nedeniyle oluşan konuşma bozuklukları (apazi)

Bu bozukluklarda konuşma yetisi kısmen veya tamamen ortadan kaybolmaktadır. Bunun sebebi çoğunlukla Felç, beyin kanaması, veya beyinin ya da kafatasının herhangi bir nedenden zarar görmüş olmasıdır. Bu bozukluktan muktedir kişilerde genelde doğru kelimeyi seçme ve cümle kurma problemleri ve çok sık olarak da konuşulanı anlamama durumu ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak da yazma ve okuma yetileri de etkilenmiş olabilir.

Konuşma bozuklukları (disatri /konuşma apraksisi)

Dysarthrie: disatri : Bu bozukluk genelde felce zayıflığa veya kordinasyon bozukluklarına bağlı  nedenlerden meydana gelir. Konuşma dinleyiciler tarafından belirsiz ve anlaşılmaz olarak algılanır. Konuşulan dilin anlaşılması, kelime seçme ve okunulanın anlanması gibi özellikler hastada mevcut değildir. Bu tarz bir bozukluk genelde lateral sklerose (als), multiple sklerose (MS), Parkinson, veya kafatası-beyin travmalarında gözlemlenir.

Konuşma apraksisi

Konuşma apraksisinde konuşma için gerekli olan kaslar çalışır durumda olmasına rağmen, beyin bu kaslara konuşma için gerekli olan komutları verememektedir. Yani beyin tarafından kasların doğru hareketini sağlayacak olan program hazırlanamamaktadır.

Yutkunma bozuklukları (disfagi)

bu tarz bir bozuklukta yutkunma zorlaşır veya hiç meydana gelmez. Sık olarak bişeyleri yer ve içerken hatta tükrük yutarken bile tıkanmalar yaşanır. Bu durum operasyonlar sonrası yaşanabildiği gibi dejeneratif hastalıklar olan multiple sklerose (ms) Parkinson veya beyin hasarları nedeniyle de ortaya çıkmaktadır.